• obrazky sp 04

Vzdelávanie finančných agentov

Je pre nás dôležité, aby boli naši spolupracovníci a partneri neustále informovaní o novinkách a nových produktoch na finančnom trhu. V spolupráci s finančnými partnermi zabezpečujeme pravidelné školenia a prostredníctvom vlastných analýz a metodík vnášame medzi jednotlivé vlastnosti produktov viac svetla.

Uvedomujeme si tiež, že sila spoločnosti stojí na vedomostiach, schopnostiach a zručnostiach našich ľudí, ich rozvoj je preto našou prioritou. Vedieme ich k iniciatívnosti, kreativite a podnikateľskému mysleniu, vlastnostiam, ktoré zabezpečia profesionálny rast im samým aj celej spoločnosti.