• obrazky sp 02

Bytové domy

Umbrella Group poskytuje bytovým domom konzultácie v dvoch kľúčových oblastiach:

1. Financovanie obnovy bytového domu

Konzultácie ohľadom procesu súvisiaceho s financovaním obnovy alebo zateplenia bytového domu. Obnovu bytového domu je možné financovať z rôznych zdrojov:

  • vlastné zdroje fondu opráv a údržby,
  • dotácia z Ministerstva výstavby SR,
  • úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
  • komerčný úver,
  • dotácia z BIDSF.

Umbrella Group vie interne a prostredníctvom externého partnera zabezpečiť riešenie v rámci celej škály financovania obnovy bytového domu:

2. Optimalizácia poistenia bytového domu

Na základe Vašich požiadaviek Vám vieme vypracovať porovnanie poistných ponúk zo všetkých poisťovní na trhu a vybrať spoločne s Vami tú najvhodnejšiu. Analýza zahŕňa cenové porovnanie a porovnanie poistných podmienok.