• obrazky sp 01

Dôchodok

Dôchodkový systém je na Slovensku zložený z troch hlavných pilierov. Prvý, priebežný pilier, zabezpečuje zo svojich zdrojov Sociálna poisťovňa. Druhý, kapitalizačný pilier, je tvorený príspevkami do špecializovaných fondov Dôchodkových správcovských spoločností. Pod tretím, dobrovoľným pilierom, sa myslí akákoľvek forma individuálneho sporenia na dôchodok.

Každý z troch pilierov prechádza pravidelnými legislatívnymi zmenami. Demografický vývoj navyše spôsobuje, že dobrovoľný tretí pilier zohráva v sporení na dôchodok čoraz väčšiu úlohu.

Našim klientom pomáhame nastaviť dôchodkový plán tak, aby sa jednotlivé piliere strategicky dopĺňali a aby klientovi na dôchodku dokázali zabezpečiť očakávaný životný štandard.

Čím skôr so sporením na dôchodok začnete, tým menej Vás  bude stáť!