• obrazky sp 01

Komplexný finančný plán

V rôznych obdobiach svojho života človek čelí rôznym finančným výzvam. Môže ísť napríklad o kúpu bytu, auta, dôchodok, investíciu do detí alebo o akékoľvek iné väčšie finančné rozhodnutie. V takýchto momentoch je dôležité to, ako je klient na tieto výzvy pripravený.

Pri dlhodobom komplexnom finančnom pláne prekonzultujeme s klientom podrobne jednotlivé náklady, ktoré v budúcnosti očakáva a navrhneme, ako sa na ne efektívne pripraviť.