Partneri

Spoločnosť Umbrella Group má viac ako 40 zmluvných partnerov v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, investovania a dôchodkov. Široké portfólio finančných partnerov je základným predpokladom k tomu, aby boli našim klientom poskytované kvalitné a nezávislé služby.

Produkty finančných spoločností, ktoré nie sú našimi zmluvnými partnermi, monitorujeme a posudzujeme. Sme otvorení akýmkoľvek ďalším obojstranne zmysluplným partnerstvám, ktoré by mohli našim klientom priniesť pridanú hodnotu.

Okrem finančných inštitúcií vytvárame partnerstvá aj s inými typmi spoločností, ktorých oblasti záujmu sa prekrývajú s našimi.